ZBIORCZE IZOLOWANE NASADY KOMINOWE

Izolowane nasady kominowe są rozwiązaniem przeznaczonym dla różnego typu kominów wentylacyjnych oraz spalinowych. Nasady te wykonywane są indywidualnie pod określony wymiar komina, określoną ilość przykanalików oraz kanałów zbiorczych. Każdy przykanalik oraz kanał zbiorczy posiada indywidualny przewód w nasadzie. Cała nasada wraz z przestrzeniami pomiędzy przykanalikami i kanałami zbiorczymi jest zaizolowana (ochrona przed nadmiernym wychładzaniem). Nasady zbiorcze wykonanywane są w standardowej wysokości H=1mb. Istnieje możliwość wykonania nasad o innych mniejszych lub większych wysokościach ( konieczne w przypadku dachów o dużym spadku lub dachach płaskich). Nasady zakończone są deflektorem umożliwiającym sprawną wymianę powietrza oraz chroniącym przed działaniem czynników atmosferycznych oraz ptactwem. Każda nasada wyposażona jest w drzwiczki wyczystne (dla każdego przykanalika / kanału zbiorczego - osobne drzwiczki), pozwala to na łatwe i szybkie wykonanie przeglądów kominiarskich bez konieczności demontażu nasady. Po osadzeniu nasady na kominie wykonywane jest okucie czapy kominowej – hydroizolacja. Profesjonalne okucie ochroni konstrukcję czapy kominowej oraz zapewnia jej dłuższą eksploatację. Cała konstrukcja nasady zamocowana jest do części nośnych dachu za pomocą konstrukcji stalowych lub odciągów linowych.

Zalety z zastosowania zbiorczych nasad kominowych:

 • poprawa ciągu wentylacyjnego / spalinowego poprzez zwiększenie wysokości komina,

 • uzyskanie wymaganej do prawidłowej pracy wysokości komina bez konieczności czasochłonnych i kosztownych przemurowań,

 • ochrona przewodów kominowych przed nadmiernym wychładzaniem poprzez zastosowanie specjalistycznej izolacji o odpozwiednich parametrach technicznych,

 • możliwość montażu jednej nasady na kominy o wielu przykanalikach / kanałach zbiorczych (brak konieczności montażu indywidualnych przedłużeń na każdym kanale (elementy, dodatkowe indywidualne okucia, problem z doborem zakończeń kominów w przypadku bliskiej lokalizacji pojedynczych szachtów kominowych względem siebie),

 • ochrona przewodów spalinowych / wentylacyjnych przed działaniem czynników atmosferycznych,

 • ochrona przewodów spalinowych / wentylacyjnych przed ptactwem,

 • łatwe oraz sprawne przeglądy kominiarskie z uwagi na lokalizację drzwiczek w dolnej części nasady,

 • lekka konstrukcja nasad nie obciąża nadmiernie konstrukcji budynku,

 • ochrona czapy kominowej przed działaniem deszczu (przecieki) poprzez wykonanie specjalistycznych okuć dopasowanych pod dany typ nasady.

Przeznaczenie:

 • ciągi spalinowe z wykorzystaniem szachtów

 • ciągi wentylacyjne

Dane techniczne:

 • grubość stali: 0,5-1,0 mm

 • gatunek stali:

 • kanały spalinowe: stal kwasoodporna 1.4301, 1.4404 lub inna zgodna z PN-EN 1856-1

 • kanały wentylacyjne: stal ocynkowana powlekana

Dane kontaktowe:

 +48 12 356 57 23
biuro@kominysa.pl
32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 11B

zobacz więcej