Jak dbać o komin

Instalacja kominowa niszczeje z czasem, a stopień jej zużycia zależy od wielu indywidualnych czynników, takich jak rodzaj paliwa, którym ogrzewamy dom. Polecane między innymi na bezpieczeństwo eksploatacji gaz ziemny oraz olej opałowy lub paliwa stałe, np. drewno, węgiel czy pellet (rozwiązania tańsze) mogą powodować uszkodzenia kotła oraz komina- tym większe im gorsza jakość tych paliw.
Ekologiczne paliwa należą do surowców odnawialnych i przyczyniają się do redukcji emisji CO2 do atmosfery, jednak wydatnie oddziaływają na komin, doprowadzając do jego zniszczenia. Spaliny o niskiej temperaturze i agresywnym składzie powodują zagrożenia dla komina (nawet stalowego). Wykraplające się w wyniku spalania kwas siarkowy i azotowy wnikają w ściany komina, osłabiając jego strukturę, doprowadzając do nieszczelności i pęknięć.
Zagrożeniem dla komina jest zarówno niska, jak i wysoka temperatura spalania, zwłaszcza paliw stałych (np. węgiel, koks, drewno).
Dlatego istotne jest, aby elementy instalacji odpowiadały normom bezpieczeństwa w zakresie odporności na temperaturę. Zła jakość paliwa może powodować osadzanie się sadzy na ścianach komina i w dalszej konsekwencji doprowadzić do pożaru sadzy.
Nieczyszczony przewód dymowy sprawia, że gorzej spala się opał, ponieważ w piecu nie ma potrzebnego tzw. cugu.  Groźne w skutkach jest również zaczadzenie, gdy niedrożny komin nie odprowadza, tak jak powinien, CO2 oraz sadzy.
Nie można lekceważyć okresowych przeglądów instalacji, które mają zapewnić prawidłowe jej funkcjonowanie.
Wedle obowiązującego prawa, konserwacja przewodów kominowych powinna być dokonywana w przypadku budynków mieszkalnych z częstotliwością:
4 razy do roku - przy opalaniu paliwem stałym
2 razy do roku - przy opalaniu paliwem gazowym lub płynnym
1 raz do roku - dotyczy przewodów wentylacyjnych.
Podczas inspekcji kominiarskiej należy zwrócić uwagę na drożność komina i przewodów, ogólny stan instalacji oraz wentylacji.
W domu z kominkiem szczególnie ważne jest zapewnienie prawidłowej wymiany powietrza. Zbyt szczelne okna i drzwi zakłócają obieg powietrza. Należy upewnić się czy przewód wentylacyjny jest drożny oraz czy wylot (np. pod kominkiem) nie został przysłonięty lub zastawiony np. jakimiś przedmiotami.
W sezonie grzewczym we własnym zakresie powinniśmy oczyszczać dolną część komina poprzez usunięcie nagromadzonych zanieczyszczeń stałych- popiołu, otwór rewizyjny z drzwiczkami, tzw. Wyczystkę.
Najszybciej niszczeje w kominie część wystająca ponad dach, ponieważ oprócz spalin działają tu również czynniki atmosferyczne,: deszcz, wiatr, mróz.
Nawet jeżeli komin wykonany jest z dobrej jakości materiału, będziemy zmuszeni co kilkanaście lat do wyremontowania przewodów spalinowych. Czasami będzie potrzebna jedynie naprawa lub wymiana zewnętrznego pokrycia, a czasami wyremontowania całego szachtu kominowego.
Należy pamiętać również o modernizacji komina w przypadku zmiany paliwa, na inne niż używane dotychczas, a co za tym idzie zmiany kotła, jeśli np. był opalany paliwami stałymi, a zmieniamy go na kocioł gazowy lub olejowy.
Należy również pamiętać, że najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla jest niewłaściwie wykonany przewód kominowy, a także prowizoryczne kontrole stanu technicznego kominów. Jeśli chcemy spać spokojnie, pamiętajmy o okresowych przeglądach komina i prawidłowego funkcjonowania instalacji.

Pożar sadzy w przewodzie kominowym

Co roku w sezonie grzewczym dochodzi do pożarów sadzy w przewodach kominowych, często pożarów budynków oraz podtrucia tlenkiem węgla potocznie zwanym „czadem” .
Pożary sadzy spowodowane są zaniedbaniami przez użytkowników kominów. Podstawowym błędem jest brak czyszczenia przewodów dymowych.
Palenie w piecu śmieciami, mokrym drewnem również prowadzi do osadzania się cząsteczek sadzy. Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego.
Dlatego przed sezonem grzewczym, ale również w jego trakcie należy przeprowadzać kontrolę stanu technicznego przewodu kominowego, przede wszystkim drożność oraz szczelność komina. Sadzę, należy usunąć, a pęknięcia przewodu kominowego naprawić.
Pożarowi sadzy w kominie towarzyszy głośny szum spowodowany reakcją spalania. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować pęknięcia i nieszczelności w przewodzie kominowym, a ogień wydobywający się z szczelin komina może doprowadzić do zapalenia się materiałów otaczających przewód kominowy. Przez pęknięcia może dostać się również dym oraz dwutlenek węgla.
Jeżeli dojdzie do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym należy najpierw zaalarmować straż pożarną oraz wygasić palenisko. Należy zamknąć dopływ powietrza do pieca od dołu  i od góry oraz dozorować przewód kominowy na całej długości czy nie występują na nim pęknięcia. Nie wolno do palącego się komina wlewać wody! Jeden litr wody to ponad 1500 litrów pary wodnej mogącej doprowadzić do pękania przewodu kominowego, a nawet jego rozerwania.
Wezwana do pożaru straż pożarna wygasi palenisko poprzez ostrożne wybranie materiału palnego, szczelne zamknięcie pieca oraz zmiejszenie ciągu w kominie czyli zmiejszenie intensywności palenia się sadzy, poprzez zastosowanie tzw. Sita kominowego.
Sito kominowe- metalowa, najczęściej miedziana siatka rozpięta na ramie.
Zagaszenie palącej się sadzy można osiągnąć poprzez wsypanie w wylot komina soli kuchennej lub piasku. Ewentualnie poprzez użycie gaśnicy proszkowej używające do tego celu wyczystki komina.
Po akcji zagaszenia pożaru sadzy należy dokonać przeglądu technicznego komina, wyczyścić przewód kominowy (firma kominiarska) oraz dokonać naprawy komina.
Należy pamiętać że przez nieszczelne przewody może się dostać do pomieszczeń niewyczuwalny tlenek węgla (czad).

Problemy z ciągiem kominowym (podciśnieniem) – co może być ich przyczyną i jak sobie z nimi radzić?

Prawidłowy ciąg kominowy wpływa na poprawną pracę urządzenia grzewczego. W przypadku zbyt dużego ciągu kominowego następuje problem zbyt szybkiego spalania co jest równoznaczne ze wzrostem kosztów ogrzewania. W przypadku zbyt małego ciągu kominowego urządzenie grzewcze nie pracuje w sposób prawidłowy. Zbyt słaby ciąg kominowy lub jego zanik może również spowodować wydostawanie się spalin a wraz z nimi niebezpiecznego tlenku węgla z urządzenia grzewczego, co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców. Ważne jest, aby wartość ciągu kominowego zapewniała efektywną pracę urządzeń grzewczych oraz gwarantowała bezpieczne warunki eksploatacji instalacji kominowej.

Co może powodować problemy z ciągiem kominowym? Jak sobie z nimi radzić?
niewłaściwy dobór parametrów komina w stosunku do parametrów urządzenia grzewczego (zły przekrój komina, zła wysokość komina)

w przypadku zbyt dużego ciągu kominowego możliwa jest jego regulacja za pomocą przepustnicy lub przerywacza ciągu

w innych przypadkach konieczne jest przeprojektowanie komina do parametrów urządzenia grzewczego

niewłaściwa lokalizacja komina na połaci dachowej przedłużenie komina lub montaż obrotowej nasady kominowej
problem z wiatrem powodującym niekorzystne zawirowania w okolicy zamontowanego przewodu kominowego montaż obrotowej nasady kominowej
zły stan techniczny przewodu kominowego naprawa komina, uszczelnienie przewodu kominowego wkładem kominowym, wykonanie nowej czapy kominowej lub w sytuacji bardzo złego stanu technicznego wykonanie nowego komina
nieszczelność przewodu kominowego usunięcie nieszczelności np. uszczelnienie przewodu kominowego wkładem kwasoodpornym / żaroodpornym

Przeglądy kominiarskie – jak często powinny być wykonywane i dlaczego są aż tak ważne?

KONTROLA PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Kanały kominowe spalinowe, dymowe i wentylacyjne powinny podlegać kontroli minimum jeden raz w ciągu roku. Jest to wymóg ściśle określony przez art. 62. ust. 1c Ustawy Prawa Budowlanego.

CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Wymagania dotyczące odstępów czasu w jakich należy wykonać czyszczenie przewodów kominowych zależą od ich przeznaczenia i wynoszą kolejno:

  • dla kanałów dymowych – czyszczenie minimum 4 razy w ciągu roku
  • dla kanałów spalinowych – czyszczenie minimum 2 razy w ciągu roku

 

Systematyczne sprawdzanie drożności przewodów kominowych oraz ich czyszczenie jest niezwykle ważne w przypadku sytuacji, w której ubiegamy się o odszkodowanie u ubezpieczyciela (m. in. w wyniku nieszczęśliwego pożaru).

UWAGA!!! Brak bieżących przeglądów kominiarskich może spowodować brak wypłaty odszkodowania za poniesione szkody!!!

Dane kontaktowe:

 +48 12 356 57 23
biuro@kominysa.pl
32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 11B

zobacz więcej