Olej opałowy

Olej opałowy – paliwo, będące produktem rafinacji (destylacji) ropy naftowej.
Podział olei opałowych

  • lekki olej opałowy – olej napędowy stosowany do celów opałowych w instalacjach energetycznego spalania
  • ciężki olej opałowy – olej stosowany do celów opałowych w instalacjach energetycznego spalania

Podział olei opałowych według gęstości[3]:

  • lekki olej opałowy 0,82-0,85 g/cm³
  • średni olej opałowy 0,85-0,89 g/cm³
  • ciężki olej opałowy > pow. 0,89 g/cm³

Olej opałowy lekki znajduje zastosowanie w kotłowniach przydomowych oraz w małych i średnich zakładach przemysłowych.
Olej opałowy średni i ciężki stosuje się w instalacjach przemysłowych w dużych zakładach przemysłowych, czy elektrociepłowniach

źródło: Wikipedia

Dane kontaktowe:

 +48 12 356 57 23
biuro@kominysa.pl
32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 11B

zobacz więcej