Nieodnawialne źródła energii

Nieodnawialne źródła energii to wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim okresie.
Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie zasobów, a ich przeciwieństwem są odnawialne źródła energii.
Źródłami nieodnawialnymi są przede wszystkim paliwa kopalne:

  • węgiel kamienny
  • węgiel brunatny
  • uran
  • torf
  • ropa naftowa
  • gaz ziemny

Energię jądrową i termojądrową trudno jednoznacznie zaliczyć do źródeł odnawialnych bądź nieodnawialnych.
Zasoby te nie podlegają jednak samoistnej odnowie.
Nieodnawialne źródła energii pod postacią paliw kopalnych są podstawowym źródłem energii dla przemysłu, energetyki, transportu i gospodarstw domowych. W związku z alarmującymi doniesieniami na temat wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych (np. tzw. Peak Oil), wiele państw promuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Zasoby nieodnawialne można podzielić na możliwe do odzyskania (recyrkulacja) i niemożliwe do odzyskania

źródło: Wikipedia

Dane kontaktowe:

 +48 12 356 57 23
biuro@kominysa.pl
32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 11B

zobacz więcej