Izolacja

Izolacja – sposób zabezpieczenia dwóch sąsiadujących układów, elementów itp. w celu utrudnienia wzajemnego oddziaływania.

Rozróżniane są następujące izolacje:

  • elektryczne – zapobiegające przepływowi ładunków elektrycznych
  • wodochronne (hydroizolacje) – chroniące przed działaniem wody, wilgoci i pary wodnej
  • termiczne (termoizolacje) – chroniące przed niekorzystną wymianą ciepła z otoczeniem
  • wiatrochronne (wiatroizolacje) – chroniące przed ucieczką ciepła spowodowaną przewiewem, dopływem wilgoci atmosferycznej do wnętrza osłanianej przegrody, wywiewaniem cząstek ociepliny oraz osiadaniem w niej kurzu
  • akustyczne – obniżają natężenie dźwięków określonej częstotliwości oraz tłumią dźwięki niepożądane
  • przeciwdrganiowe – ograniczają wpływ drgań na elementy budynku, maszyn itp.
  • chemoodporne – zabezpieczają element przed agresją środowiska. Są to powłoki antykorozyjne metali i niemetali. Rozróżniane są środowiska agresywne: •gazowe – gazy agresywne, podwyższona wilgotność środowiska

źródło: Wikipedia

Dane kontaktowe:

 +48 12 356 57 23
biuro@kominysa.pl
32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 11B

zobacz więcej